“Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu”

09/08/2017 07:27
(GDVN) - Nhân tài đất Việt đã cơ bản quay lưng với “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, đã “Bỏ của chạy lấy người” sang hết Công an, Quân đội, Y khoa ...rồi!