VietJet thành lập công ty con VietjetAir Cargo

(GDVN) - VietjetAir Cargo sẽ hoạt động khai thác thương mại hàng hóa (cargo) trên toàn mạng lưới đường bay của Vietjet bao gồm tất cả các tuyến nội địa và quốc tế.
Đang tải tin...