Nếu “treo đầu dê, bán thịt chó”, Trần Anh đang lừa dối khách hàng

04/06/2013 07:21
(GDVN) - “Nếu Trần Anh cố tình cung cấp hàng hóa A trong khi nêu tên hàng hóa B đó là điều không thể chấp nhận được. Chưa biết chất lượng cái nào tốt hơn nhưng riêng chuyện bán không đúng như quảng cáo có thể coi là hành vi lừa dối khách hàng” - Ông Vương Ngọc Tuấn, Phó tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhận xét.