Cách dạy lạ của “trường thủ khoa”

23/08/2012 14:06
Với 11 học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học trong toàn quốc, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) trở thành “trường thủ khoa”. Theo các giáo viên ở đây thì nhà trường có những phương pháp giảng dạy rất khác biệt.