Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Triều Tiên vẫn nguy hiểm và khó lường

12/06/2013 07:03
(GDVN) - "Triều Tiên có lẽ là quốc gia khép kín nhất thế giới. Khả năng truy cập và đất nước này của chúng tôi về cơ bản là bằng không. Triều Tiên vẫn còn là một quốc gia nguy hiểm và không thể đoán trước nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều đó" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định.