Những hình ảnh vui giao thông thế giới (P2)

20/09/2012 11:51
Giao thông giống như cuộc sống mà ở đó luôn chứa đựng những bất ngờ khó hiểu. Chẳng hạn như một chiếc xe rất tự nhiên đi vào công trường đang láng xi-măng.