Kỳ vọng vào một sự đổi mới hiệu quả

11/04/2017 07:09
(GDVN) - Hy vọng rằng nền giáo dục Việt Nam sẽ có được những quyết sách hợp lý, để phát triển nhân văn và hiệu quả, đáp ứng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Chương mới của giáo dục Việt Nam

27/03/2017 07:15
(GDVN) - Những người quan tâm đến giáo dục nước nhà kỳ vọng vào cơ quan tư vấn chính sách, chiến lược, biện pháp giáo dục và đào tạo cần phải độc lập và khách quan...