“Đời giáo viên hợp đồng cực lắm ai ơi”

03/08/2017 07:09
(GDVN) - Với mức lương khoảng 1-2 triệu đồng/tháng, cuộc sống của giáo viên hợp đồng gặp bộn bề khó khăn, nhiều người không dám nghĩ đến chuyện sinh con vì sợ mất việc.