Những khúc tráng ca bên đường dây 500kV

(GDVN) - Từ khi phôi thai ý tưởng đến ngày “đường điện thống nhất”, câu chuyện của người trong cuộc của Đường dây 500kV mãi là niềm tự hào cho ngành truyền tải điện.

Thiệt hại sơ bộ khi bão số 10 đi qua

(GDVN) - Theo báo cáo nhanh của các địa phương và các lực lượng cứu hộ cho thấy bão số 10 đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản.

Độc giả hiến kế: "Lập trái phiếu bắt buộc để hạn chế xe cá nhân"

(GDVN) - Theo suy nghĩ của tôi phải khách quan để nói rằng Việt Nam là một nước nghèo, nguồn lực có hạn trong khi phải sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau trong đó có vấn đề giao thông. Do vậy tất cả người dân Việt Nam cũng phải hiểu và thông cảm cho các vị tư lệnh ngành, nhất là các vị Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực liên quan nhiều tới cuộc sống người dân như: Giao thông, Y tế, Giáo dục, Công thương, Tài chính...
Đang tải tin...