Kịch bản "2 châu Á" kẹt giữa Mỹ và Trung Quốc

Chính quyền Obama không ngừng tập trung vào châu Á và Trung Quốc chắc chắn khó chịu với điều này. Một số nhà phân tích quan ngại, khu vực có thể rơi vào kịch bản "2 châu Á" với Trung Quốc và Mỹ chia nhau thống trị.
Đang tải tin...