Biển đảo là máu thịt đời người

Những hạt cát ở Trường Sa được “sói biển” Mai Phụng Lưu đem về đổ trong lư hương trên bàn thờ ông bà không chỉ mang ý nghĩa cội nguồn thiêng liêng mà còn là tình cảm, khí phách của người dân Việt
Đang tải tin...