Quy định mức chi phí quản lý bảo hiểm

(GDVN) - Thủ tướng đã ký ban hành quyết định số 51/2018/QĐ-TTg quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021.
Đang tải tin...