Cụ ông 73 tuổi đi vay nặng lãi để chữa bệnh cho vợ

Để cứu vợ bị suy tim nặng, ông Bá, 73 tuổi, Hà Tĩnh đã vét hết tiền trong nhà, vay họ hàng 30 triệu, thế chấp sổ đỏ được 25 triệu đồng, nhưng số tiền đó vẫn chưa thấm vào đâu. Cùng đường ông phải đi vay nặng lãi hơn 120 triệu đồng, dù biết lãi mẹ sẽ đẻ lãi con.
Đang tải tin...