Thủ tướng nói gì về nợ công?

(GDVN) - Thủ tướng khẳng định, đến năm 2020 nợ cộng nước ta còn khoảng 60,2% GDP, nằm trong giới hạn quy định an toàn cho phép là không quá 65% GDP.

Kho bạc nhà nước thu hơn 100.000 tỷ đồng từ đầu thầu trái phiếu CP

(GDVN) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu thành công trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn 2 năm và 3 năm, mỗi loại gọi thầu 1.500 tỷ đồng.

DNNN phải ký hợp đồng thuê đất nếu cổ phần hóa

(GDVN) - Đó là nội dung chính được xem xét sửa đổi tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần để nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, một khâu quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước đang được Bộ Tài chính gấp rút thực hiện.
Đang tải tin...