Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm.
Đang tải tin...