Thày cô dạy cho tốt, việc lớn cấp trên lo!

(GDVN) - "Ngành đang nuôi sống thầy (cô) nên phải biết bảo vệ và phục tùng. Chuyện của các thầy cô là dạy cho tốt, còn những việc lớn hơn như thế đã có cấp trên lo".

Ý nghĩa và bài cúng đêm Giao thừa

(GDVN) - Cúng giao thừa là nghi thức không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.Lễ giao thừa còn được gọi là lễ Trừ Tịch. Vậy ý nghĩa của đêm Giao thừa là gì?
Đang tải tin...