Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.

Xây dựng 100% trường học không khói thuốc

Dễ bị lôi kéo, chưa có nhận thức đúng đắn, học sinh ở các trường trung học cần được coi là đối tượng trọng tâm trong công tác tuyên truyền phòng chống thuốc lá.
Đang tải tin...