Đại sứ Argentina bị móc túi ở Festival Huế

Trong lúc tên móc túi thò tay cuỗm điện thoại của ngài Đại sứ nước Cộng hòa Argentina trong lễ hội đường phố ở Festival Huế 2012, thì bị ngài Đại sứ nước Cộng hòa Venezuela chộp ảnh
Đang tải tin...