Giao Long Trung Quốc sẽ "mò" ra Ấn Độ Dương trong năm tới

(GDVN) - Từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay tàu Giao Long, Trung Quốc đã lặn thăm dò 21 lần ở Biển Đông và Tây Bắc Thái BÌnh Dương và mang về 390 sinh vật thuộc 71 loài, 161 mẫu khoáng sản đa kim loại, 32 mẫu đá và 180 kg trầm tích.
Đang tải tin...