EVN chính thức "buông" bất động sản

(GDVN) - EVN đã thoái toàn bộ vốn theo đúng phê duyệt của Bộ Công Thương với hình thức đấu giá công khai với giá trị cổ phiếu bằng hoặc cao hơn mệnh giá.
Đang tải tin...