Cả chính quyền và dân đều "khóc" vì FLC

08/10/2018 12:49
(GDVN) - Người dân vô cùng bức xúc vì đã nhiều năm mà chưa nhận được tiền đền bù của Tập đoàn FLC. Họ dần mất hết niềm tin vào dự án FLC Hoàng Long.