La-de và các ứng dụng trong quân sự

La-de (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - khuếch đại ánh sáng bằng kích thích) có đặc tính đơn sắc, khả năng định hướng cao
Đang tải tin...