Công khai, minh bạch, tránh khen thưởng tràn lan

(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua.
Đang tải tin...