Thấy gì qua phổ điểm thi Đại học những năm gần đây

(GDVN) - Chì còn vài ngày nữa Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm sàn các khối thi, để có cái nhìn khái khái quát về phổ điểm sàn những năm gây đây, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xin đăng tải nguyên văn bài viết của TS. Lê Viết Khuyến, nguyên là Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT).

Thấy gì qua phổ điểm thi đại học những năm gần đây

(GDVN) - Theo quan niệm chung phổ điểm thi đại học được hiểu là biểu đồ phân bổ điểm thi đại học theo từng môn thi và theo tổng điểm của cả ba môn thi. Phân tích kỹ phổ điểm thi đại học ở từng năm cho phép rút ra nhiều kết luận bổ ích.
Đang tải tin...