Tết Kỷ Hợi và bài học Venezuela

(GDVN) - Trung Quốc đã chi phối Venezuela bằng "xuất khẩu cách mạng" và “bẫy nợ". “Thoát Trung” không có nghĩa là phải chống Trung Quốc, mà phải hợp tác bình đẳng hơn.

"Tôi có mấy kiến nghị VNEN gửi Bộ Giáo dục"

(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cần công bố báo cáo đánh giá độc lập về tác động mô hình VNEN do WorldBank cùng các tổ chức giáo dục quốc tế tại Việt Nam thực hiện.

Tôi đi dạy GMO cho sinh viên Mỹ

(GDVN) - Trong tương lai, các chủ đề dạy học liên ngành (interdisciplinary) luôn là chủ đề được quan tâm nhiều nhất và cũng là mảnh đất màu mỡ cho những sáng tạo...

Ăn sẵn

(GDVN) - Khi “gặm hết” giá trị của những di sản của người tiền nhiệm để lại thì sẽ đến lúc bộc lộ những yếu kém của người thừa hưởng và dẫn đến khủng hoảng.
Đang tải tin...