Chính phủ nói gì về nợ xấu, nợ công?

(GDVN) - Tại Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nợ công.
Đang tải tin...