Giải pháp nào cho tuyển sinh Đại học?

(GDVN) - Nếu thi theo hình thức tổ hợp rất khó phân loại học sinh, đòi hỏi các trường Đại học, Cao đẳng phải có phương án tuyển sinh riêng.
Đang tải tin...