"Đất của sân bay phải để làm sân bay!"

(GDVN) - Ông Nguyễn Sỹ Hưng: “Theo tôi, chức năng của đất đó làm gì thì trả về như cũ để làm đúng chức năng của nó. Đất của sân bay phải để làm sân bay!”.

Nước mắt nhà báo

(GDVN) - Đằng sau những những lời ca tụng, để thực hiện được những bài viết, nhà báo phải trả giá bằng bao mồ hôi, nước mắt và thậm chí có cả máu.
Đang tải tin...