Bản lĩnh lính đặc công

Chúng tôi có mặt tại Đoàn Đặc công Hải quân 126 giữa lúc đơn vị đang chuẩn bị đợt thay quân đi làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo
Đang tải tin...