Nhóm mua hoạt động trở lại: Khách hàng tấp nập đến đổi voucher

(GDVN) - Sáng 24/12, Nhóm mua thông báo hoạt động trở lại. Theo công bố phát đi, sau khoảng thời gian tạm ngừng mọi giao dịch do xung đột nội bộ từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, trụ sở và trang web của Nhóm mua đã chính thức hoạt động trở lại. Tại trụ sở Nhóm mua (số 50, Nguyễn Khuyến, Hà Nội) khách hàng tấp nập đến đổi voucher.

Nhóm mua thông báo hoạt động trở lại

Theo công bố phát đi sáng nay, sau khoảng thời gian tạm ngừng mọi giao dịch do xung đột nội bộ từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, trụ sở và trang web của Nhóm Mua đã chính thức hoạt động trở lại.
Đang tải tin...