ISIS chiếm mỏ dầu lớn nhất Syria

(GDVN) - ISIS đã giành quyền kiểm soát mỏ dầu al-Omar, mỏ dầu lớn nhất và quan trọng nhất của Syria với khả năng khai thác 75.000 thùng dầu mỗi ngày.
Đang tải tin...