Citibank Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc

(GDVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa qua đã chính thức chấp thuận việc bổ nhiệm ông Dennis Hussey giữ cương vị Tổng giám đốc Ngân hàng Citi Việt Nam.
Đang tải tin...