"Hành dân đủ kiểu thì ai chịu được...?"

(GDVN) - Thảo luận về Luật căn cước công dân và Luật Hộ tịch sửa đổi sáng nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Không làm rõ sau này chỉ chết dân thôi”.

"Hội đồng Bảo hiến sẽ lên tiếng về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa"

(GDVN) - “Sự cần thiết của một thiết chế độc lập có quyền tài phán thực chất, thực quyền không chỉ là đơn thuần rà soát xem xét việc chấp hành pháp luật nội bộ của người dân trong nước, mà trên hết có quyền lên tiếng một cách chính danh mạnh mẽ hơn về những hành vi vi phạm trắng trợn pháp luật Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi tin chắc không người Việt Nam nào không phẫn nộ về những hành động ngang ngược này”.

“Có chiến tranh, Quốc hội hoạt động thế nào?”

Đưa tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vào Hiến pháp, Quốc hội hoạt động thế nào khi có chiến tranh…, phiên thảo luận sáng 16/11 của Quốc hội đã đặt ra những yêu cầu nặng nề hơn với một công việc hệ trọng: sửa Hiến pháp 1992.

Chỉ nên bỏ phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo chủ chốt

Sáng 10.11, thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội (QH), HĐND bầu hoặc phê chuẩn, nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH) cho rằng chỉ nên tập trung vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Đang tải tin...