9 tỉnh thành có dấu hiệu "cả họ làm quan"

(GDVN) - "Đã phát hiện số người nhà ruột thịt với cán bộ là 18 người, nắm chức vụ 15 người. Số người nhà có quan hệ họ hàng là 40 người, nắm chức vụ là 22 người".

Những kỷ lục của trang trại TH true MILK

(GDVN) - Không chỉ là con số cụ thể, kỷ lục được ghi nhận tại trang trại TH true MILK còn là quy trình, công nghệ máy móc đang được áp dụng tại đây.
Đang tải tin...