Ông Tất Thành Cang có thêm chức vụ mới

(GDVN) - Ông Tất Thành Cang được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo làm Trưởng Ban Chỉ đạo các vụ tranh chấp dân sự, đối thoại khiếu kiện hành chính.

Chuyện “tay nhúng chàm” và loài Smart-dê

(GDVN) - Chuyện “tay nhúng chàm” của người làm công tác chống tham nhũng là những người thuộc về một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chạy theo danh lợi, tiền tài...

Hà Nội: Sắp phá sản, sáp nhập 11 doanh nghiệp

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hà Nội (TP.HN) Nguyễn Doãn Toản cho biết, dự kiến trong năm 2013 UBND TP.HN triển khai sắp xếp 30 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp. Trong số này sẽ có 11 doanh nghiệp phá sản và sáp nhập.

Bộ Chính trị, Ban bí thư nghiêm túc tự kiểm điểm

(GDVN) -Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”
Đang tải tin...