S-Fone nợ người lao động hơn 40 tỷ đồng

Ông Hoàng Sĩ Hóa, Tổng giám đốc Công ty Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) - cơ quan chủ quản S-Fone xác nhận số tiền nợ người lao động hiện lên đến 43 tỷ đồng, trong đó nợ bảo hiểm xã hội là hơn 19 tỷ đồng.
Đang tải tin...