Kể ra, Bộ Giáo dục cũng khổ thật!

(GDVN) - Thầy giáo Hữu Sơn cho rằng, biết vài điều trong bài này, thì mọi người cũng phần nào thông cảm với Bộ, đôi khi quyền rơm vạ đá!

Giám sát cơ sở bồi dưỡng văn hóa Thăng Long

(GDVN) - Theo bà Nguyễn Thị Hoa Dung, Phó Chủ tịch phường 5 – quận Tân Bình, địa phương sẽ có biện pháp giám sát, nhằm để cơ sở Thăng Long không dạy thêm tiểu học.
Đang tải tin...