Đã được thi lại là sẽ lên lớp!

(GDVN) - Khi các em vào thi lại, đồng nghĩa với việc các em sẽ qua và được lên lớp. Không qua được thì Ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ đạo phải cho qua.
Đang tải tin...