Sir Alex gọi, và Scholes đã trả lời!

Khi Man United thực sự khủng hoảng toàn diện cả về lực lượng lẫn tâm lý, họ cần có anh nhằm giành lại chút hy vọng, động lực và niềm tin.
Đang tải tin...