Đòi "yêu" mới cho chuộc đồ ăn cướp

Đuổi theo "giật" được đồ của 2 tên cướp, nhưng hai thanh niên không trả lại cho nạn nhân mà nhắn tin đòi được quan hệ tình dục mới trả đồ.

Xuất hiện vé giả The TAL with 2AM

(GDVN) - Hơn 20.000 vé “The TAL with 2AM” mới được phát hành trong vài ngày qua thì ngay lập tức đã có thông tin về sự xuất hiện của vé giả.
Đang tải tin...