Quan chức thực ra có mấy mặt? (2)

(GDVN) - Tình trạng sử dụng bằng thật trình độ giả, thậm chí là bằng giả 100% của “lãnh đạo, quan chức” nhằm thăng tiến không còn là cá biệt.

Hot girl Thanh Hóa bây giờ ở đâu?

(GDVN) - “Nếu coi phụ nữ chỉ để đáp ứng dục vọng tầm thường của mình, vô hình trung tạo ra một lối sống thiếu lành mạnh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý”.

Vì sao cần lập Bộ Kinh tế biển?

(GDVN) - TS. Trần Du Lịch nhận định, kinh tế biển sẽ đóng góp 40% GDP của cả nước, do đó cần lập Bộ Kinh tế biển để, nếu sợ phình biên chế thì cắt bớt ở bộ khác.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ tăng quyền của Chủ tịch nước

Tại buổi thảo luận sáng nay (6/1), nhiều đại biểu Quốc hội đã ủng hộ việc tăng quyền hạn của Chủ tịch nước - nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước có quyền tham dự, chủ tọa một số phiên họp do Chính phủ triệu tập; bổ nhiệm tướng lĩnh.
Đang tải tin...