Ứng xử sao cho đúng khi giáo viên sáng tạo?

(GDVN) - Chương trình mới sắp được áp dụng, thành công hay thất bại dựa vào sự cống hiến, sáng tạo của giáo viên; sự lãnh đạo sáng suốt của các hiệu trưởng.

Thi đua buồn ở trường Phan Phu Tiên

(GDVN) - Giáo viên phản ánh công tác bình xét thi đua không minh bạch, có sự chèn ép nhưng Phòng giáo dục kiểm tra xác định không có.
Đang tải tin...