Bản thể Việt là gì?

(GDVN) - Hiểu nôm na muốn biết “Bản thể Việt”, thì phải biết “chất thể Việt” - tức là bản thân con người - và “hình thể Việt” tức là tư duy, tính cách, phong tục...

Đọc 1670 chữ 'chống hở hang' của Thu Minh

(GDVN) - Tại hội nghị do Thứ trưởng Bộ Văn hóa chủ trì ở TP.HCM sáng 18/6, sự xuất hiện và phát biểu của ca sĩ Thu Minh được dư luận đặc biệt chú ý và đánh giá là lời phát biểu có tính cầu thị. Để rộng đường dư luận và góp tiếng nói chống lại hiện tượng này, BBT đăng tải nguyên văn bài phát biểu của cô.
Đang tải tin...