Người dân lo lắng, doanh nghiệp đủng đỉnh!

(GDVN) - 240 hộ dân thôn Xích Thổ sẽ phải đối diện trực tiếp với ô nhiễm, chính vì điều này mà đại bộ phận người dân không muốn di chuyển đến điểm tái định cư.

Tự vệ mạnh, sản xuất giỏi

(GDVN) - Ấn tượng sâu sắc nhất đối với chúng tôi khi đến các nhà máy, xí nghiệp của công ty là tác phong làm việc khoa học, chấp hành kỷ luật
Đang tải tin...