Nghiệp kinh doanh qua vụ bầu Kiên

28/05/2014 15:52
Cho dù có một lương tâm trong sạch nhất, ranh giới giữa vi phạm pháp luật và không vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh rất mong manh.