Chung tay chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật

(GDVN) - Cùng với sự quan tâm của Nhà nước, những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn được các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội và bạn bè quốc tế quan tâm, với nhiều việc làm thiết thực, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Đang tải tin...