TS Trịnh Thu Tuyết nhắn nhủ cô Hà Thủy 'rộng lòng hơn với cuộc đời'

14/10/2012 14:21
(GDVN) - "Tôi nghĩ cô giáo trẻ đang ở thời điểm khó khăn trong cuộc đời, nhưng rồi những phản ứng tiêu cực có lẽ sẽ nhanh chóng qua đi, để lại cho cô thêm một sự trải nghiệm... Em nên nghiêm khắc hơn với bản thân để mạnh mẽ và rộng lòng hơn với cuộc đời, để có lại niềm tin".