Trung Quốc thay đổi chiến thuật ở Hoa Đông: "Lấy thịt đè người!"

07/03/2013 13:13
(GDVN) - Các tàu hải quân và bán quân sự Trung Quốc đang khuấy động các vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản trong một chiến thuật mà các chuyên gia gọi là "lấy thịt đè người" nhằm để lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản khó có thể phát hiện hay theo dõi hoạt động của họ.