Jang Song-thaek thực chất bị bắt từ ngày 5/12?

09/12/2013 16:15
(GDVN) - Đài Free North Korea Radio cho rằng Jang Song-thaek và các trợ lí thân tín của ông thực chất bị bắt giữ từ hôm 5/12, ba ngày trước khi thông tin về cuộc họp của Bộ chính trị Triều Tiên được công bố.