Thầy cô ơi, đừng dại tin vào bói toán

21/08/2019 07:04
(GDVN) - Hôm qua em gọi nhờ thầy coi, thầy bảo hai ngày đầu năm học phải đúng 6 giờ rưỡi mới được ra khỏi nhà; chỉ được quẹo phải, không được quẹo trái,...

Bi hài sỹ tử mê muội bói toán trước mùa thi

03/05/2012 15:00
(GDVN) - Thầy phán: “Với 6 môn thi tốt nghiệp, ta có 6 lá bùa, đến trước ngày thi mang ra đốt rồi lấy tro hòa vào nước uống, đảm bảo mọi xui xẻo sẽ không còn”. Mỗi lá bùa thầy đưa ra, sỹ tử "tự nguyện" bỏ thêm vào đĩa lễ 50.000 đồng...